EMPI® STUPIĆI I ORMARIĆI
( dodatna specifikacija dostupna je klikom na naziv proizvoda)KATALOŠKI BROJ NAZIV PROIZVODA OPIS / PRIMJENA
EMPI® UREĐAJ Ex-K-10 ZA UZEMLJENJE AUTO-VAGON CISTERNI I PLOVILA
EAC 001 Uređaj za uzemljenje AC "EMPI" 1 Bojani ČE stupić (RAL 5013)
EAC 002 Uređaj za uzemljenje AC "EMPI" 2 Plastificiranii ČE stupić s ormarićem, plastificirano bojom otpornom na benzin
EAC 003 Uređaj za uzemljenje AC "EMPI" 3 Plastificiranii INOX stupić
EAC 004 Uređaj za uzemljenje AC "EMPI" 4 Plastificiranii INOX stupić s ormarićem, plastificirano bojom otpornom na benzin
EMPI® PRIKLJUČNI ORMARI MOBILNOG DEA
PDEA 001 PO-DEA 32 A Plastificiranii ČE stupić s ormarićem
PDEA 002 PO-DEA 32 A - AL Plastificiranii AL stupić s ormarićem